Lịch sử ngành KTHTCN

 

Lịch sử của ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp bắt đầu từ đầu thế kỷ 20. Những kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp đầu tiên là Frederick Taylor - cha đẻ của “Khoa học Quản lý” và Frank Gilbreth. Áp dụng các phương pháp khoa học, Taylor đă nâng cao năng suất của nhiều nhà máy tại Mỹ. Các công trình nghiên cứu của Gilbreth nằm trong lãnh vực nghiên cứu động tác và thời gian . Bắt đầu với các nghiên cứu liên quan tới con người, ngày nay ngành KTHTCN đã mở rộng vào các lãnh vực khác nhau như: sắp xếp mặt bằng, điều hành sản xuất, kiểm soát tồn kho, chất lượng sản phẩm ...

 

Lịch sử bộ môn KTHTCN

 

- 1998 - Ban chuẩn bị đề cương mở ngành KTHTCN được thành lập với trưởng ban là Thầy Hồ Thanh Phong.

- 08-09-1998 Quyết định bổ sung vào Ban chuẩn bị đề cương mở ngành KTHTCN với nhân sự bổ sung: PTS. Trương Chí Hiền. Trưởng phòng Đào tạo & ThS.Nguyễn Như Phong. CBGD Khoa Điện - Ủy Viên

- 18-10-1999 Quyết định thành lập BM KỸ THUẬT CÁC HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP, với nhân sự: TS. Hồ Thanh Phong, ThS. Nguyễn Như Phong, ThS. Nguyễn Văn Chung.

- 1999 - Bắt đầu đào tạo với Khóa đầu tiên là Khóa K97

- 07/2002 - Dự án Mở Cao học ngành KTHTCN

- 2004 - Tuyển sinh Khóa đầu tiên Cao học ngành KTHTCN

- 2008 - Quyết định thành lập dự án xây dựng chương trình khung ngành KTHTCN của Bộ

- Gia nhập gia đình KTHTCN

o 02/2000: Thầy Nguyễn Tuấn Anh.

o 03/2000: Thầy Đỗ Ngọc Anh Dũng, Cô Lê Ngọc Quỳnh Lam, Cô Nguyễn Như Mai, Thầy Lê Tâm Phước, Cô Phan Thị Mai Hà. Thầy Nguyễn Vũ Đức, Cô Hùynh thị Thu Thủy.

o 05/2000: Cô Bùi Thị Kim Dung

o 2002: Thầy Nguyễn Vạn Phúc Nguyên.

o 2003: Thầy Đỗ Ngọc Hiền, Thầy Nguyễn Trí Dũng

o 2008: Cô Nguyễn thị Phương Quyên

o Cô Đặng Phi Vân Hài.

o Cô Hồ Thị Phương Dung

o Thầy Đinh Bá Hùng Anh

o Thầy Nguyễn Hữu Phúc

Go to top