Sinh nhật Bộ môn

 

Nhằm xây dựng văn hóa, hàng năm bộ môn tổ chức các họat động truyền thống bao gồm:

- Sinh nhật bộ môn.

- Đón tân sinh viên.

- Tiễn tân kỹ sư

Sinh nhật Bộ môn được tổ chức nhằm đánh dấu ngày thành lập ngành và bộ môn là một hoạt động không thể thiếu hàng năm, được chọn tổ chức vào ngày 01 tháng 04 hàng năm.

Các hoạt động khác nhau được tổ chức vào dịp này như: đá banh, nhảy sạp, đập niêu, đố vui về ngành KTHTCN, triển lãm luận văn, giáo trình, phần mềm chuyên ngành, các thông tin về ngành KTHTCN; trao phần thưởng cho sinh viên đứng đầu.

Đó là những kỷ niệm đẹp mà ai là sinh viên đều muốn được trải qua.

Go to top