Các phần mềm chuyên dụng

 

Stt

Môn học

Phần mềm

1

Vận trù

Lingo, Lindo

2

Kinh tế kỹ thuật

Excell, Cristal Ball

3

Mô phỏng

Arena

4

Kỹ thuật ra quyết định

AHP, Ithink

5

Kiểm soát chất lượng

Minitab, SPSS

6

Mặt bằng

Factory

7

Kỹ thuật hệ thống

CORE, VENSIM

8

Quản lý vật tư tồn kho.

Oracles

9

MIS, Fuzzy set trong KTCN,

Visual Basics, Matlab/Fuzzy tools

10

Sản xuất tinh gọn

iGrafx

Go to top