GVCN: HT1 - Đỗ Ngọc Hiền, HT2 - Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

 

STT

MSSV

HO

TEN

TENLOP

1

20300128

Mai Thiên

Ân

CK03LHT1

2

20300140

Đoàn Trương Hoài

Bảo

CK03LHT1

3

20300150

Lê Hoài

Bảo

CK03LHT1

4

20300182

Trần Hồng

Bích

CK03LHT1

5

20300252

Trịnh Thành Phương

Châu

CK03LHT1

6

20300349

Nguyễn Cao

Cường

CK03LHT1

7

20300420

Đoàn Thị Tường

Duy

CK03LHT1

8

20300461

Văn Ngọc

Duy

CK03LHT1

9

20300847

Tạ Vũ Thu

Hằng

CK03LHT1

10

20300733

Nguyễn Hải

CK03LHT1

11

20300870

Nguyễn Xuân

Hiến

CK03LHT1

12

20301182

Đậu Tấn

Hưng

CK03LHT1

13

20301200

Nguyễn Ngọc

Hưng

CK03LHT1

14

20301025

Nguyễn Thế

Hòa

CK03LHT1

15

20301033

Trần Thị Thái

Hòa

CK03LHT1

16

20301037

Võ Hữu

Hòa

CK03LHT1

17

20301225

Võ Thị Kim

Hương

CK03LHT1

18

20301092

Nguyễn Quang

Huy

CK03LHT1

19

20301115

Trần Quang

Huy

CK03LHT1

20

20301116

Trần Quang

Huy

CK03LHT1

21

20301252

Nguyễn Tuấn

Khanh

CK03LHT1

22

20301276

Trần Duy

Khánh

CK03LHT1

23

20301299

Đinh Anh

Khoa

CK03LHT1

24

20301307

Huỳnh Đăng

Khoa

CK03LHT1

25

20301313

Lê Phong Đăng

Khoa

CK03LHT1

26

20301320

Nguyễn Đăng

Khoa

CK03LHT1

27

20301355

Nguyễn Minh

Khôi

CK03LHT1

28

20301376

Nguyễn Trung

Kiên

CK03LHT1

29

20301399

Lê Bá

Kỳ

CK03LHT1

30

20301443

Lê Ngọc

CK03LHT1

31

20301458

Lê Thị Ngọc

Liễu

CK03LHT1

32

20301545

Trần Nam

Long

CK03LHT1

33

20301577

Nguyễn Kinh

Luân

CK03LHT1

34

20301627

Trần Quang

Mạnh

CK03LHT1

35

20301891

Võ Lê

Nguyên

CK03LHT1

36

20301920

Đặng Đình

Nhân

CK03LHT1

37

20301924

Hồ Lữ Thùy

Nhân

CK03LHT1

38

20301959

Chung Hào

Nhiên

CK03LHT1

39

20302053

Trần Thanh

Phong

CK03LHT1

40

20302071

Phạm Văn

Phú

CK03LHT1

41

20302727

Trần Hoài

Thông

CK03LHT1

42

20300516

Trần Minh

Dũng

CK03LHT2

43

20302048

Tô Ngọc Huy

Phong

CK03LHT2

44

20302066

Ngô Sĩ

Phú

CK03LHT2

45

20302077

Vũ Hoàng Hải

Phú

CK03LHT2

46

20302251

Trần Khoa

Quân

CK03LHT2

47

20302228

Trần Ngọc Vinh

Quang

CK03LHT2

48

20302277

Nguyễn Thị Phương

Quyên

CK03LHT2

49

20302325

Phùng Lê Nhật

Sang

CK03LHT2

50

20302339

Dương Hải

Sơn

CK03LHT2

51

20302423

Nguyễn Hồ Thanh

Tâm

CK03LHT2

52

20302428

Nguyễn Thanh

Tâm

CK03LHT2

53

20302397

Lý Quốc

Tài

CK03LHT2

54

20302482

Nguyễn Duy

Thanh

CK03LHT2

55

20302501

Lâm Hồng

Thái

CK03LHT2

56

20302567

Nguyễn Hữu Phương

Thảo

CK03LHT2

57

20302583

Nguyễn Viết

Thảo

CK03LHT2

58

20302586

Trần Đinh Duy

Thảo

CK03LHT2

59

20302732

Trần Văn

Thơm

CK03LHT2

60

20302807

Đoàn Vũ

Thường

CK03LHT2

61

20302821

Đoàn Thiện

Tiến

CK03LHT2

62

20302827

Lê Minh

Tiến

CK03LHT2

63

20302844

Trần Thanh

Tiến

CK03LHT2

64

20303306

Ngô Cát

Tường

CK03LHT2

65

20303308

Nguyễn Hữu

Tường

CK03LHT2

66

20302952

Nguyễn Ngọc

Trâm

CK03LHT2

67

20302936

Nguyễn Thu

Trang

CK03LHT2

68

20302980

Đàm Huỳnh Trinh

Trinh

CK03LHT2

69

20303027

An Thành

Trung

CK03LHT2

70

20303044

Lê Kiên

Trung

CK03LHT2

71

20303063

Nguyễn Tiết

Trung

CK03LHT2

72

20303075

Trần Nam

Trung

CK03LHT2

73

20303140

Đặng Anh

Tuấn

CK03LHT2

74

20303183

Nguyễn Quang

Tuấn

CK03LHT2

75

20303206

Trịnh Anh

Tuấn

CK03LHT2

76

20303134

Võ Minh

Tuân

CK03LHT2

77

20303253

Nguyễn Minh

CK03LHT2

78

20303229

Lê Việt Diễm

Tuyết

CK03LHT2

79

20303319

Phạm Văn

Uy

CK03LHT2

80

20303377

Nguyễn Đức

Việt

CK03LHT2

81

20303397

Đặng Quang

Vinh

CK03LHT2

82

20303422

Trịnh Quang

Vinh

CK03LHT2

83

20303491

Đặng Thiên

Vương

CK03LHT2

84

20303457

Nguyễn Công Minh

CK03LHT2

Go to top