KHÓA 2006

GVCN: Nguyễn Văn Chung

 

TT

MSSV

HỌ

TÊN SV

NG.SINH

LỚP

1

20600014

Lương Ngọc

An

300188

CK06BHT1

2

20604006

Bùi Xuân Kỳ

Anh

070586

CK06BHT1

3

20600179

Võ Văn

Cẩm

091087

CK06BHT1

4

20604054

Đặng Thành

Chỉ

260487

CK06BHT1

5

20600281

Dương Hoàng

Danh

260488

CK06BHT1

6

20600285

Lương Trần Công

Danh

100888

CK06BHT1

7

20604087

Võ Anh

Đào

140288

CK06BHT1

8

20600456

Lưu Thành

Đạt

041288

CK06BHT1

9

20600457

Ngô Quốc

Đạt

020688

CK06BHT1

10

20600302

Nguyễn Hồng Xuân

Diễm

280488

CK06BHT1

11

20600307

Nguyễn Bình Phương

Do

200188

CK06BHT1

12

20600549

Văn Công

Đức

201288

CK06BHT1

13

20600370

Võ Ngọc

Duyên

250888

CK06BHT1

14

20600596

Hồ Văn

Hải

030688

CK06BHT1

15

20604123

Trần Nguyên

Hăn

100587

CK06BHT1

16

20600641

Nguyễn Lâm

Hạnh

080388

CK06BHT1

17

20600770

Nguyễn Xuân

Hoàn

161088

CK06BHT1

18

20600778

Đỗ Minh

Hoàng

050886

CK06BHT1

19

20600965

Nguyễn Văn

Hùng

200788

CK06BHT1

20

20604175

Chu Trung

Hưng

010287

CK06BHT1

21

20604165

Nguyễn Văn Thanh

Huy

150988

CK06BHT1

22

20604166

Trương Thế

Huy

301088

CK06BHT1

23

20601100

Nguyễn Thiện Thanh

Khiêm

091085

CK06BHT1

24

20601158

Nguyễn Thị Minh

Khuyên

190287

CK06BHT1

25

20601166

Đỗ Châu

Kiên

130688

CK06BHT1

26

20601389

Nguyễn Hữu

Lợi

050387

CK06BHT1

27

20601319

Nguyễn Hoàng

Long

180788

CK06BHT1

28

20601364

Võ Phan Cửu

Long

060588

CK06BHT1

29

20601397

Đinh Quốc

Luân

180187

CK06BHT1

30

20601410

Nguyễn Thành

Luân

120288

CK06BHT1

31

20604240

Huỳnh Hoàng

Minh

280888

CK06BHT1

32

20601497

Võ Quang

Minh

190186

CK06BHT1

33

20604250

Lê Văn

Mum

180787

CK06BHT1

34

20604269

Phạm Thế

Nguyên

220387

CK06BHT1

35

20604285

Võ Văn

Nhân

121087

CK06BHT1

36

20601687

Nguyễn Hữu

Nhật

110588

CK06BHT1

37

20601726

Trần Hữu

Ninh

160988

CK06BHT1

38

20604297

Vũ Thế Kiều

Oanh

010588

CK06BHT1

39

20601740

Tạ Tấn

Phát

251287

CK06BHT1

40

20601765

Nguyễn Phan Hải

Phong

020288

CK06BHT1

41

20601889

Lê Bá

Quang

260687

CK06BHT1

42

20601969

Mai Lệ

Quyên

120388

CK06BHT1

43

20601997

Đặng Việt

Sang

201288

CK06BHT1

44

20602111

Lư Đắc Nhân

Tâm

210688

CK06BHT1

45

20602093

Trịnh Ngọc

Tặng

020582

CK06BHT1

46

20602269

Dương Văn

Thạch

040684

CK06BHT1

47

20602297

Phan Tiến

Thắng

051288

CK06BHT1

48

20604358

Đặng Đình

Thanh

040388

CK06BHT1

49

20604390

Nguyễn Minh

Thịnh

080187

CK06BHT1

50

20602514

Dương Hoàng Ngọc

Tín

210188

CK06BHT1

51

20602562

Huỳnh Quốc

Toản

210888

CK06BHT1

52

20602631

Hồ Viết

Trí

230284

CK06BHT1

53

20602685

Đặng Quang

Trung

180487

CK06BHT1

54

20604469

Bùi Hoàng

280487

CK06BHT1

55

20602764

Chu Thanh

Tuấn

100887

CK06BHT1

56

20602814

Tạ Minh

Tuấn

210688

CK06BHT1

57

20602917

Nguyễn Kế

Tường

160688

CK06BHT1

58

20602843

Trần Hoàng

Tuyên

310886

CK06BHT1

59

20602973

Nguyễn Đăng

Viễn

101188

CK06BHT1

60

20603095

Võ Hữu Hoàng

010287

CK06BHT1

61

20604503

Phan Nhật

Vương

011186

CK06BHT1

 

Go to top