GVCN: Nguyễn T Phương Quyên

 

TT

Mssv

Ho

ten

1

20800047

Nguyễn Đức

Anh

2

20800082

Võ Phương

Anh

3

20800134

Lý Nhật

Bình

4

20800176

Nguyễn Phạm Thanh

Châu

5

20800325

Trần Hoàng

Duy

6

20800474

Chu Anh

Đức

7

20800551

Phạm Lý Nhật

8

20800586

Nguyễn Văn

Hải

9

20800807

Tạ Ngọc

Huy

10

20801049

Trần Chi

Lăng

11

20801042

Phan Ngọc

Lan

12

20801181

Trần Ngọc

Lợi

13

20801175

Nguyễn

Lợi

14

20801130

Ngô Trường

Long

15

20801188

Nguyễn Hoàng

Luân

16

20801543

Huỳnh Ng Thanh

Phong

17

20801624

Nguyễn Thị Lan

Phương

18

20801710

Nguyễn Văn

Quân

19

20802034

Đỗ Duy

Thắng

20

20802184

Lê Kế

Thư

21

20802145

Trần Văn

Thu

22

20802287

Đào Thị

Trang

23

20802580

Hà Thị Thuý

Vân

24

20802632

Nguyễn Thế

Vinh

25

20802689

Trương Hồng

Go to top