GVCN: Bùi T Kim Dung

T

MSSV

HỌ

TÊN

1

20904012

Hồ Hoàng

Anh

2

20904022

Nguyễn Thị Huyền

Anh

3

20904034

Đinh Ngọc

Bảo

4

20904046

Trần Thị

Bình

5

20900204

Trần Minh

Cảnh

6

20904058

Mai Nguyễn Hoài

Châu

7

20904056

Lê Thi Diễm

Châu

8

20900463

Trịnh Hoàng

Dũng

9

20900387

Lê Bá

Duy

10

20900487

Trần Thái

Dương

11

20904135

Lương Khánh

Đạt

12

20904146

Phan Duy

Đoan

13

20904159

Tống Trường

Giang

14

20904169

Trần Mỹ

15

20904175

Trần Khánh

Hải

16

20904172

Lê Phan Phú

Hải

17

20900746

Trương Văn

Hải

18

20900774

Dương Ngọc

Hân

19

20904191

Đinh Quan

Hậu

20

20904208

Võ Quốc

Hiệp

21

20904220

Nguyễn Huy

Hoàn

22

20904223

Nguyễn Huy

Hoàng

23

20901028

Nguyễn Văn

Huy

24

20904267

Dương Thu

Hương

25

20901139

Nguyễn Văn

Hữu

26

20904309

Võ Trung

Kiên

27

20901145

Nguyễn Đỗ

Kha

28

20904285

Lê Hoàng Vĩnh

Khánh

29

20901188

Phan Hoàng

Khánh

30

20904301

Nguyễn Giang

Khoa

31

20901366

Nguyễn Văn

Lệnh

32

20904345

Trịnh Thị Thanh

Loan

33

20901451

Ngô Hiếu

Lộc

34

20904367

Nguyễn Thị Tuyết

Mai

35

20904365

Đỗ Thị Phương

Mai

36

20904391

Nguyễn Quốc

Nam

37

20904387

Lâm Trần Hải

Nam

38

20904469

Nguyễn Lê Xuân

Nữ

39

20904403

Nguyễn Thị Thủy

Ngân

40

20904399

Dương Kim

Ngân

41

20904405

Nguyễn Bùi Quân

Nghi

42

20904452

Lê Thị Yên

Nhi

43

20904464

Nguyễn Thị Ái

Như

44

20904471

Huỳnh Bình Song

Oanh

45

20901905

Ngô Xuân

Phát

46

20904477

Huỳnh Thanh

Phong

47

20904481

Nguyễn Đình

Phú

48

20904489

Bùi Thị Linh

Phương

49

20902054

Nguyễn Thị Ngọc

Phương

50

20904504

Đỗ Thị

Phượng

51

20904511

Nguyễn Cường Duy

Quang

52

20904524

Lương Trọng

Quyền

53

20904547

Bùi Vĩnh

Tài

54

20904556

Đoàn Nguyễn Phương

Tâm

55

20904567

Đỗ Minh

Tân

56

20904678

Hàng Lê Quốc

Toàn

57

20904749

Phạm Anh

Tuấn

58

20904751

Trần Văn

Tuấn

59

20903077

Hoàng Anh

Tuấn

60

20903093

Lưu Minh

Tuấn

61

20904756

Nguyễn Thị Kim

Tuyến

62

20904777

Đỗ Công

Tước

63

20904595

Phùng Văn

Thành

64

20902460

Hoàng Đức

Thành

65

20902469

Nguyễn Mậu

Thành

66

20902506

Trần Phương

Thảo

67

20904631

Nguyễn Đắc

Thọ

68

20904629

Phan Thị Ngọc

Thoa

69

20904636

Nguyễn Văn

Thông

70

20902657

Lưu Ngọc

Thống

71

20904639

Tạ Thị Kim

Thu

72

20904653

Võ Thị Diễm

Thúy

73

20904684

Nguyễn Đức

Trang

74

20902872

Trần Quốc

Trang

75

20904699

Trần Minh

Triết

76

20904717

Đỗ Thành

Trung

77

20903000

Phạm Minh

Trung

78

20904737

Trần Thanh

Trực

79

20903231

Lê Quốc

Văn

80

20904798

Nguyễn Nhất

Vinh

81

20903288

Huỳnh Đức

Vinh

82

20904810

Nguyễn Ngọc

 

Go to top