GVCN: Hồ T Phương Dung

n

Họ

tên SV

MSSV

1

Trần Mai Xuân

An

21000022

2

Lê Quốc

Bảo

21000171

3

Nguyễn Thị Anh

Đào

21000586

4

Hoàng Văn

Đạt

21000611

5

Nguyễn Sĩ

Đạt

21000638

6

Phan Đông

Hải

21000867

7

Nguyễn Trung

Hiếu

21000976

8

Phạm Triết

Hiếu

21000991

9

Hà Huy

Hoàng

21001093

10

Hoàng

21001140

11

Phạm Phi

Hùng

21001343

12

Trần Quang

Hùng

21001355

13

Nguyễn Ngọc

Huy

21001243

14

Nguyễn Tuấn

Kiệt

21001631

15

Trần Quỳnh

21001688

16

Nguyễn Võ

Linh

21001721

17

Nguyễn Hồng

Lĩnh

21001739

18

Trương Hà

Loan

21001746

19

Nguyễn Văn

Lợi

21001831

20

Phạm Xuân

Nhựt

21002317

21

Trần Thanh

Phong

21002407

22

Nguyễn Văn

Phú

21002428

23

Trịnh Nhật

Quang

21002604

24

Mai Đình

Thạch

21003051

25

Nguyễn Hữu

Thái

21002963

26

Đoàn Thanh

Thảo

21003028

27

Trần Trọng

Thế

21003123

28

Nguyễn Công

Thự

21003352

29

Nguyễn Huỳnh Thái

Thuận

21003286

30

Trần Hữu

Tín

21003424

31

Huỳnh Thanh

Toàn

21003453

32

Phạm Thùy

Trang

21003501

33

Võ Văn

Trung

21003691

34

Hoàng Huy

Tùng

21003869

35

Huỳnh Thanh

Tùng

21003872

36

Nguyễn Trung

Tùng

21003890

37

Huỳnh Thanh

21004054

38

Đinh Quốc

Vương

21004119

39

Dương Đức

An

21000001

40

Hồ Thành

An

21000004

41

Lương Trần Tuấn

Anh

21000059

42

Lưu Hoàng

Anh

21000060

43

Trần Quốc

Công

21000345

44

Trầm Đức Chí

Cường

21000379

45

Lê Đức

Đạo

21000598

46

Lương Tiến

Đạt

21000622

47

Nguyễn Trường

Giang

21000784

48

Lê Ngọc

Hoàng

21001100

49

Trịnh Hoàng

Huy

21001283

50

Nguyễn Đình

Khoa

21001541

51

Phạm Thị Thúy

Kiều

21001618

52

Huỳnh Văn

Lệnh

21001697

53

Lê Quang

Linh

21001711

54

Huỳnh Trương

21001888

55

Đinh Xuân

Nam

21002007

56

Trần Nguyễn Trí

Nhân

21002253

57

Vũ Mạnh

Nhật

21002287

58

Phạm Phong

Phú

21002432

59

Lý Thiên

Phúc

21002454

60

Nguyễn Hồng

Sơn

21002763

61

Nguyễn Tấn

Tài

21002817

62

Hoàng Văn

Thành

21002981

63

Nguyễn Tôn Tiến

Thành

21003004

64

Đặng Chí

Thạnh

21003057

65

Phù Minh

Thì

21003187

66

Nguyễn Hoàng

Thiện

21003163

67

Phạm Thị

Thoa

21003229

68

Võ Đăng

Tịnh

21003444

69

Đặng Văn

Trâm

21003514

70

Thái Võ Chí

Trung

21003676

71

Hà Công

Trưởng

21003721

72

Bùi Anh

Tuấn

21003733

73

Đặng Thanh

Tùng

21003866

74

Phan Hoài

Bảo

21009001

75

Lữ Văn

Phong

21009002

76

Nguyễn Huy

Phong

21009003

77

Hỷ Quyền

Thành

21009004

78

Trần Duy

Thông

21009005

 

 

Go to top