GVCN : Đặng Phi Vân Hài

STT

MSSV

Họ lót

ten

tên lớp

Ghi chú

1

21200078

Nguyễn Quang

Anh

CK12HT1

 

2

21200173

Đàm Gia

Bảo

 

3

21200359

Nguyễn Quốc

Chí

 

4

21200427

Nguyễn Chí

Cường

 

5

21200523

Trần Ngọc Kim

Dung

 

6

21200632

Trần Viết

Dũng

 

7

21200691

Đào Văn

Đạt

 

8

21201195

Đặng Đức

Hoàng

 

9

21201217

Nguyễn Khải

Hoàng

 

10

21201352

Lê Phan

Huy

 

11

21201477

Trần Vũ Tuấn

Hùng

 

12

21201501

Nguyễn Đình

Hưng

 

13

21202009

Ngô Đức

Lộc

 

14

21202059

Đào Công

Luận

 

15

21202112

Lâm Phạm Minh

Mẫn

 

16

21202350

Điền Trung

Nghĩa

 

17

21202566

Nguyễn Quốc

Nhật

 

18

21202771

Bùi Danh

Phúc

 

19

21202988

Võ Minh

Quân

 

20

21203382

Võ Minh

Thái

 

21

21203749

Phạm Ngọc Minh

Thư

 

22

21203871

Nguyễn Kim

Tín

 

23

21203960

Nguyễn Thị Huyền

Trang

 

24

21204420

Đặng Thị Xuân

Tươi

 

25

21204619

Nguyễn Hoàng Anh

 

26

21200156

Trương Hồng

Ân

 

27

21201659

Lê Văn

Khải

 

28

21200699

Huỳnh Tuấn

Đạt

 

29

21200993

Trần Dương Thái

Hảo

 

30

21201803

Nguyễn Hồng Thiên

Kim

 

31

21203372

Nguyễn Thanh

Thái

 

32

21203695

Diệp Lê Bảo

Thuận

 

33

21203904

Võ Quốc

Tịnh

 

34

21204325

Nguyễn Duy

Tuyên

 

35

21201801

Lạc Thiên

Kim

 

36

21201980

Phạm Thanh

Long

 

37

21200934

Nguyễn Ngọc

Hào

 

38

21201666

Trần Quang

Khải

 

39

21204222

Nguyễn Xuân

Trường

 

40

21204617

Nguyễn Hoài

 

41

21200358

Nguyễn Đình Hồ

Chí

 

42

21200651

Trần Đại

Dương

 

43

21200196

Nguyễn Viết

Bảo

 

44

21200897

Trịnh Trọng

Giáp

 

45

21200166

Lâm Xuân

Bách

CK12HT2

 

46

21200260

Nguyễn Ngọc Thái

Bình

 

47

21200267

Nguyễn Văn

Bình

 

48

21200349

Trần Minh

Chiến

 

49

21200393

Hoàng Minh

Công

 

50

21200409

Nguyễn Xuân

 

51

21200538

Lê Đức

Duy

 

52

21200585

Trương Nguyễn Khắc

Duy

 

53

21200882

Phan Ngọc Thi

Giang

 

54

21201082

Lê Thành

Hiếu

 

55

21201928

Võ Văn Chí

Linh

 

56

21202144

Ngô Vương Nhựt

Minh

 

57

21202159

Nguyễn Trường

Minh

 

58

21202679

Nguyễn Đức

Phát

 

59

21202792

Lê Nguyễn Trường

Phúc

 

60

21202913

Hồ Đức

Quan

 

61

21202984

Trần Thanh

Quân

 

62

21203066

Đỗ Thúy

Quỳnh

 

63

21203335

Nguyễn Chí

Thanh

 

64

21203373

Nguyễn Văn

Thái

 

65

21203390

Kiều Công

Thành

 

66

21203629

Nguyễn Trường

Thịnh

 

67

21203908

Dương Minh

Toàn

 

68

21203918

Nguyễn Hữu

Toàn

 

69

21204303

Phạm Quang Anh

Tuấn

 

70

21204502

Nguyễn Văn

Việt

 

71

21204571

Võ Khánh

Vinh

 

72

21204603

Huỳnh Thanh

 

73

21200240

Hồ Anh

Bình

 

74

21203004

Ngô Anh

Quốc

 

75

21204281

Nguyễn Khắc Minh

Tuấn

 

76

21200237

Đỗ Thái

Bình

 

77

21200347

Lưu Minh

Chiến

 

78

21200430

Nguyễn Đình

Cường

 

79

21200740

Trần Bá

Đạt

 

80

21202042

Nguyễn Đình

Luân

 

81

21202972

Lê Mạnh

Quân

 

82

21204731

Nguyễn Hoàng

Ý

 

83

21201435

Phạm Phương Ngọc

Huyền

 

84

21202646

Võ Thị Hoàng

Ni

 

85

21204175

Ngô Thượng

Truyết

 

86

21201842

Ngô Tấn

Lâm

 

87

21203709

Võ Quốc

Thuận

 

88

21201829

Nguyễn Văn Vĩnh

Lạc

 

89

21203834

Ngụy Viết

Tiến

 

90

21204163

Trần Anh

Trung

 
Go to top