Qui định nộp luận văn tốt nghiệp các khóa ?

·         2 quyển thuyết minh bìa cứng nếu đểm bảo vệ < 8.5 hoặc 3 quyển thuyết minh bìa cứng nếu đểm bảo vệ >= 8.5 Yêu cầu đúng format chuẩn của bộ môn.

·         Vì lý do LV và CT Ứng dụng của các khoá ngày càng nhiều nên bộ môn đề nghị khoá XXX nộp chương trình ứng dụng như sau:

·         Mỗi hội đồng nộp vào chung một đĩa DVD, bao gồm:

·          

o    File word thuyết minh luận văn

o    Chương trình ứng dụng (source code)

o    Tài liệu tham khảo

·         Tên mỗi folder chứa tài liệu bao gồm tên và MSSV. Thí dụ: Nguyễn Trần 20303232

 

Thời gian nhận: theo thông báo tại Bộ môn.

Go to top