1/ SÁCH CHỈ ĐƯỢC MƯỢN TRONG VÒNG 2 NGÀY 
2/ LUẬN VĂN ĐƯỢC MƯỢN 1 TUẦN

LƯU Ý : HỌC VIÊN, SINH VIÊN NÀO MƯỢN, NẾU TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH MÀ KHÔNG TRẢ THÌ SẼ KHÔNG ĐƯỢC MƯỢN SÁCH VÀ LUẬN VĂN Ở NHỮNG LẦN SAU.

Go to top