Một số du học sinh nghành KTHTCN

Một số trường đại học trên thế giới công nhận bằng kỹ sư KTHTCN là yêu cầu đầu vào cho các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ . Một số du học sinh nghành KTHTCN

 

No

Sinh viên

Khóa

Nơi Du học

Cấp học

Ghi chú

1

Nguyễn Vạn Phúc Nguyên

1997

Hoa kỳ

Doctor

Purdue University, Indiana.

2

Nguyễn Trí Dũng

1998

Anh

Master

 

3

Trần Trung Hiếu

2000

Singapore

Doctor

NUS,

4

Tạ Sương Phụng

2001

Hàn Quốc

Master

PUSAN,

5

Nguyễn Thu Trang

2003

Hoa kỳ

Master

Texas A&M University,

6

Mai Lê Trúc Quỳnh

2007

Hoa kỳ

Bachelor

Học bỗng Intel

Go to top