Một số anh thư KTHTCN

 

1.     Tạ Sương Phụng - Khóa 2001 – Tốt nghiệp Huy Chương Bạc – Du học ở PUSAN, Hàn Quốc – Hiện làm việc cho Cty Intel.

2.     Nguyễn Thu Trang - Khóa 2003 – Tốt nghiệp Huy Chương Bạc – Hiện đang du học ở Mỹ, trường Texas A&M University.

3.     Đỗ Thị Kim Tiền – Khóa 2004 - Tốt nghiệp Huy Chương Vàng – Hiện đang là Field Engineer ở Mỹ, cho công ty Slumberger, Texas USA.

 

4.     Mai Lê Trúc Quỳnh - Khóa 2007 – Được công ty Intel liên hệ với Bộ môn  tuyển và cấp học bỗng du học ở Mỹ khi còn đang học.

Go to top