“Sự hiện diện của Kỹ sư KTHTCN nội địa sẽ từng bước tối ưu hoá Hệ thống Sản xuất, góp phần giúp Doanh nghiệp trong nước giải được bài toán chất lượng và giá thành.”

 

 “ Hiện tại và sắp tới, các DN dệt – May cần rất nhiều Kỹ sư KTHTCN. Số lượng đầu ra của Trường ĐH Bách khoa hiện không cung ứng đủ cho nhu cầu thực tế của các DN ngành Dệt - May, chưa nói đến chuyện nhiều DN các ngành khác cũng cần không ít kỹ sư KTHTCN, đặc biệt là một khi các DN nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng của những kỹ sư này trong tổ chức của mình”.

Go to top